ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ


Ο Όμιλος εταιρειών EUROCHECK, επενδύει ενδελεχώς:

‣ Στην πολυετή εμπειρία στον χώρο των Πιστοποιήσεων,
‣ Στους ολιγάριθμους πυλώνες Πιστοποίησης (σε διεθνή πρότυπα με τα αντίστοιχα πεδία Πιστοποίησης), επενδύοντας στο “Know-How” και στο στοχευμένο πελατολόγιο όπου απαιτείται,
‣ Στο όνομα του Ομίλου στην αγορά και στις μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους εξωτερικούς συνεργάτες και με τους πελάτες.

Απόρροια της συνέπειας και της αξιοπιστίας του Φορέα, ως αναγνώρισης του στην αγορά, είναι μεταξύ άλλων και η δημιουργία ενός σταθερού - ενεργού πελατολογίου, που απαριθμεί πάνω από 550 Πολυεθνικές & Ελληνικές Εταιρείες.

Jumbo Α.Ε.Ε. 
Vivartia A.Β.Ε.Ε. 
Elbisco A.Β.Ε.Ε. 
Chipita A.Ε. 
Φάγε A.Ε.
Γιώτης A.Ε. 
Αφοί Βερόπουλοι A.Β.Ε.Ε. 
ΑΒ Βασιλόπουλος A.Ε. 
Μαρινόπουλος A.Ε. 
Μελίσσα Κίκιζας Α.Β.Ε.Ε.Τ. 
Κορέ A.Ε.
Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη 
Παπαστράτος Α.Β.Ε.Ε 
Γερμανός Α.Β.Ε.Ε 
Trade Logistics Α.Ε. 
Τρανσκοντεϊνερ A.Ε.
Φαμαρ Α.Β.Ε. 
Specifar Α.Ε. 
Βιανεξ Α.Ε. 
Ιντρακατ Α.Ε.
Μετκα Α.Ε. 
Σιδμα Α.Ε.
Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε.
Europa Profil Αλουμινιο Α.Β.Ε.
Αρχιρόδον Κατασκευαστική Α.Ε.
Όμιλος Βιοχάλκο 
Ελβαλ Α.Ε.
Συμεταλ Α.Ε. 
Χαλκορ Α.Ε. 
Ελληνικά Καλώδια Α.Ε.
Σιδενορ Α.Ε.
Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε.

© 2024 EUROCHECK | All rights reserved | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
Created by DProject