ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ


Το σύστημα κατάταξης αφορά τόσο τα νέα όσο και τα υφιστάμενα Τουριστικά Καταλύματα και αφορά την απάντηση των Υποχρεωτικών Τεχνικών και Λειτουργικών Προδιαγραφών - Κριτηρίων και τη Βαθμολόγηση των Προαιρετικών Κριτήριων των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων και των Επιχειρήσεων Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ), για την κατάταξη σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών, αντιστοίχως.

 

star star star star

Ορισμός και Κατάταξη των Ενοικιαζομένων Επιπλωμένων Δωματίων – Διαμερισμάτων σε Κατηγορίες Κλειδιών (ΕΕΔΔ)

Τα ΕΕΔΔ, τα οποία ορίζονται ως εγκαταστάσεις διαμονής που διαθέτουν χώρους διανυκτέρευσης σε δωμάτια ή και σε διαμερίσματα ενός ή περισσοτέρων χώρων με λουτρό, αποτελούν μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της υποπερίπτωσης γγ της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014.

  1. Τα ΕΕΔΔ κατατάσσονται σε πέντε (5) κατηγορίες κλειδιών, με ανώτατη την κατηγορία των πέντε (5) κλειδιών και κατώτατη την κατηγορία του ενός (1) κλειδιού, βάσει υποχρεωτικών τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών τις οποίες πρέπει να πληροί η επιχείρηση και βάσει των βαθμολογούμενων κριτηρίων, από την εφαρμογή των οποίων η επιχείρηση υποχρεούται να συγκεντρώσει τουλάχιστον τον αριθμό μορίων, που αποτελεί τη «βάση» της κατηγορίας, στην οποία πρόκειται να καταταγεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. (ΥΑ αρ. 21185, ΦΕΚ 2840/22.10.2014, & ΥΑ Αρ. 12868/2018 (ΦΕΚ Β’ 3119)).
  2. Οι υποχρεωτικές τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και τα βαθμολογούμενα κριτήρια για κάθε κατηγορία των ΕΕΔΔ παρουσιάζονται στο έντυπο Ε-02.3 “ Έντυπο Ελέγχου Κατάταξης Επιχειρήσεων Ενοικιαζομένων Δωματίων σε κλειδιά”.
  3. Η επιλογή των κριτηρίων, που εξασφαλίζουν την κάλυψη της βάσης των βαθμολογούμενων κριτηρίων ανήκει στην επιχείρηση.
  4. Οι βάσεις για κάθε κατηγορία κλειδιών ορίζονται σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

 

Κατηγορίες Κλειδιών 5   4   3   2   1  
Ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός μορίων βάσει προαιρετικών βαθμολογούμενων κριτηρίων 5000 4000 3000 2000 1500
quotes

Η επιχείρηση υποχρεούται να συγκεντρώσει τουλάχιστον τον αριθμό μορίων, που αποτελεί τη «βάση» της κατηγορίας, στην οποία πρόκειται να καταταγεί. Η επιλογή των κριτηρίων, που εξασφαλίζουν την κάλυψη της βάσης των βαθμολογούμενων κριτηρίων, ανήκει στην επιχείρηση.

Η Κατάταξη του Τουριστικού Καταλύματος πραγματοποιείται εφόσον πληρούνται:

Όλα τα Υποχρεωτικά Κριτήρια της Επιθυμητής Κατηγορίας Κατάταξης και

Ο Ελάχιστος Αριθμός Μορίων από το σύνολο των Βαθμολογούμενων Κριτηρίων για την Επιθυμητή Κατηγορία Κατάταξης.

© 2024 EUROCHECK | All rights reserved | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
Created by DProject