ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ


Το σύστημα κατάταξης αφορά τόσο τα νέα όσο και τα υφιστάμενα Τουριστικά Καταλύματα και αφορά την απάντηση των Υποχρεωτικών Τεχνικών και Λειτουργικών Προδιαγραφών - Κριτηρίων και τη Βαθμολόγηση των Προαιρετικών Κριτήριων των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων και των Επιχειρήσεων Επιπλωμένων Δωματίων – Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ), για την κατάταξη σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών, αντιστοίχως.

 

star star star star star

Κατάταξη Ξενοδοχείων σε Κατηγορίες Αστέρων

Τα ξενοδοχεία κατατάσσονται υποχρεωτικά σε πέντε (5) κατηγορίες αστέρων, με ανώτατη την κατηγορία των πέντε αστέρων (5*) και κατώτατη την κατηγορία του ενός αστέρος (1*).

  1. Κάθε ξενοδοχείο κατατάσσεται σε μία από τις πέντε κατηγορίες, εφ’ όσον πληροί τις υποχρεωτικές προδιαγραφές και συγκεντρώνει τον ελάχιστο αριθμό μορίων που απαιτείται για την κατάταξη στην κατηγορία αυτή βάσει επιλεγόμενων από την επιχείρηση προαιρετικών βαθμολογούμενων κριτηρίων.
  2. Οι υποχρεωτικές για κάθε κατηγορία αστέρων τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και τα προαιρετικά βαθμολογούμενα κριτήρια παρουσιάζονται στο Παράρτημα της Υ.Α αρ. 216 (ΦΕΚ 10/Β/09.01.2015): “Τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και βαθμολογούμενα κριτήρια για την κατάταξη των ξενοδοχείων σε κατηγορίες αστέρων”.
  3. Η επιλογή των κριτηρίων, που εξασφαλίζουν την κάλυψη της βάσης των βαθμολογούμενων κριτηρίων ανήκει στην επιχείρηση.
  4. Ο ελάχιστος αριθμός μορίων βάσει προαιρετικών βαθμολογούμενων κριτηρίων που απαιτείται για την κατάταξη σε κάθε κατηγορία αστέρων ορίζεται στον πίνακα:

 

Κατηγορία Αστέρων 5***** 4**** 3*** 2** 1*
Ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός μορίων βάσει προαιρετικών βαθμολογούμενων κριτηρίων 5500 4000 3200 2200 1500
quotes

Η επιχείρηση υποχρεούται να συγκεντρώσει τουλάχιστον τον αριθμό μορίων, που αποτελεί τη «βάση» της κατηγορίας, στην οποία πρόκειται να καταταγεί. Η επιλογή των κριτηρίων, που εξασφαλίζουν την κάλυψη της βάσης των βαθμολογούμενων κριτηρίων, ανήκει στην επιχείρηση.

Η Κατάταξη του Τουριστικού Καταλύματος πραγματοποιείται εφόσον πληρούνται:

Όλα τα Υποχρεωτικά Κριτήρια της Επιθυμητής Κατηγορίας Κατάταξης και

Ο Ελάχιστος Αριθμός Μορίων από το σύνολο των Βαθμολογούμενων Κριτηρίων για την Επιθυμητή Κατηγορία Κατάταξης.

© 2024 EUROCHECK | All rights reserved | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
Created by DProject